2090 Ortam Havasi Hijyeni Ürünü

Paylaş

Ortam Havasi Hijyeni Ürünü

2090 Ortam Havası Hijyeni Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Konsantre ortam havası sanitasyon ürünüdür. Ürün içeriğinde ki anti bakteriyel aktif madde sayesinde kullanım alanlarında işletme havasının dezenfeksiyonunda kullanılır. Gıda fabrikaları ve gıda işletmelerinin ortam havası dezenfeksiyonunda ULV cihazı ile ortam havasına pülverize edilerek kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün konsantredir, kullanım dozajı olarak % 2 - 5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı

pH değeri( direk – 20 C ): 4.00 - 5.00

Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

 

2090 Ambient Air Hygiene Product

Application Area / Method:

Concentrated ambient air sanitation product. Used in disinfecting the facility air thanks to the anti-bacterial active ingredient in its formula. Used by pulverizing into the ambient air with a ULV device in disinfection of ambient air of food plants and facilities.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Offered in concentrated form. Dilute to 2-5% with water.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid

pH value (direct - 20 °C): 4.00 - 5.00

Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum