2040 Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

Paylaş

Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

2040 Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli :

Gıda işletmelerinde , köpüklü temizlik yöntemi ile makine, ekipman ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak uygun bir ürün ile ön temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde ürünün yarım saat kadar kalması beklenir ve durulanır. Ürünün dezenfeksiyon etkinliği ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.

Kullanım Miktarı :

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )

Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün özellikleri :

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı

pH değeri(direkt - 20 C): 7.00 - 8.00

Ambalaj : 10 L PE bidon - 1 L PE şişe

 

2040 Surface Disinfecting Product

Application Area / Method:

Used in disinfecting machinery, equipment and surfaces in food facilities with foam cleaning method. Remove the food residues, pre-clean the area by using a suitable product. Apply the product on the surface as foam using a foam system. Let it rest on the surface for half an hour and rinse. The disinfection efficacy of the product is certified by a university laboratory accredited by the Republic of Turkey Ministry of Health.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)

Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid

pH value (direct - 20 °C): 7.00 - 8.00

Packaging: 10L PE drum or 1L PE bottle