1140 Zemin Otomat (Ağır Sanayi Zemini)

Paylaş

Zemin Otomat (Ağır Sanayi Zemini)

1140 Zemin Otomat (Ağır Sanayi Zemini)

Kullanım Yeri / Şekli:

Ağır sanayi kuruluşlarında (fabrika, depo, bakım servisleri vb.) zemin yıkama otomatları ile yapılan kauçuk izi, ağır sanayi yağları vb. kirli zeminlerin temizliği için kullanımı uygundur. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için köpürmez. Yüksek etkili olmasına rağmen zemin yıkama otomatlarına zarar vermez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )

Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Kir yoğunluğuna göre ürün miktarı arttırılır.

Ürün özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı

pH değeri(% 20 - 20 C):12.50-13.50

Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

 

1140 Floor Machine (Heavy Industrial Surfaces)

Application Area / Method:

Suitable for cleaning of dirt types such as rubber tracks, heavy industry oils, etc. using floor washing machines in heavy industry sites (plants, warehouses, services, etc.). Only suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam feature. Does not damage floor washing machines despite its high effectiveness. Shines the surface while deep cleaning.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)

Dosing: 20g product / 1L water

Increase the product amount based on the intensity of dirt.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid

pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50

Packaging: 20L PE or 5L PE drum