6030 Buz Çözücü ve Önleyici

Paylaş

Buz Çözücü ve Önleyici; Ürün -50 C bile buzları çözer ve 48 saat süre ile buz oluşmasını engeller. Son derece etkin olmakla birlikte son derece de doğa dostudur.Çevreye ve bitkilere hiçbir zarar vermemektedir.

6030 Buz Önleyici ( Doğal)

Kullanım Yeri / Şekli :

Ürün, sodyum, magnezyum, kalsiyum klorür ve fosfat, üre içermez. Çevre, doğa ve sudaki yaşam açısından zararlı olmayan bir üründür. Beton, metal, asfalt, bitki örtüsü gibi yaşam alanlarımızı oluşturan birçok ortamda güvenle kullanılabilir. Biyolojik olarak doğada hızlı parçalandığı için bitki ve hayvan yaşamına zarar vermez. Klorür bazlı ürünlerde tuzlar zamanla sularda birikerek doğal ortamlarda zararlı etkilere neden olabilir suda yaşayan canlılar için ölümcül olabilirken, 6030 -  SANİTEK BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ ürünü bu etkiye neden olmaz.  Ürün etkinliği diğer ürünler ile kıyaslandığında % 100 etkilidir. Kullanılan yüzeyde kalıntı bırakmaz, kayganlığa neden olmaz.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı :

Ürün yüzeye buzlanmadan önce uygulanmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Viskoz Sıvı

Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

 

6030 Anti-freeze (Natural)

Application Area / Method:

Free of sodium, magnesium, calcium chloride, phosphate and urea. Does not damage the environment, nature and aquatic life. Can be used safely in various surfaces creating our living spaces such as concrete, metal, asphalt and vegetation. Does not harm the plants and animals since it biologically degrades rapidly in nature. While products containing chlorides may accumulate in water over time, cause negative impacts on natural environment and thus be fatal for the living beings, 6030 - SANITEK DE-ICER AND ANTI-FREEZE does not have this negative effect. 100% effective compared to other products. Does not leave any residue on the application surface, does not create a slippery surface.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply the product on the surface before icing.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid

Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum