3030 Dezenfektanlı El Sabunu

Paylaş

Dezenfektanlı El Sabunu

3030 Dezenfektanlı El Sabunu

Kullanım Yeri / Şekli :

Ellerde cilt yüzeyinde temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan dezenfektanlı el sabunudur. Antiseptik özelliktedir ve dispenseri ile uygulanır. Mutfaklar, gıda üretim proses alanları, yemekhaneler gibi kişisel el hijyeni gerektiren yerlerde kullanımı uygundur. Ürünün dezenfeksiyon etkinliği ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı :

Konsantre olarak dispenser ile 2 gr miktarında alınan dezenfektanlı el sabunu, ellere bileklere ve tırnak aralarına yayılarak 30 sn süresince ovulur, daha sonra bol su ile durulanır. Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri :

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı

pH değeri( direkt -20 C ): 5.00 - 6.00

Ambalaj : 5 L PE bidon

 

3030 Hand Soap with Disinfectant

Application Area / Method:

Used to clean and disinfect the skin surface on hands. The product is anti-septic. Used with a dispenser. Suitable for use in areas requiring personal hand hygiene such as kitchens, food processing areas, dining halls. The disinfection efficacy of the product is certified by a university laboratory accredited by the Republic of Turkey Ministry of Health.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Take 2g in concentrated form from the dispenser, spread to the hands, wrists and nails, rub for 30 seconds, and rinse with plenty of water. Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid

pH value (direct - 20 °C): 5.00 - 6.00

Packaging: 5L PE drum