Duyurular

Kalite Politikamız ve Vizyonumuz; Daima

Paylaş
Vizyonumuz ; Üretim yaptığımız ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerde; bizimle aynı faaliyeti yürüten girişimciler ile rakip olmak yerine, meslektaş olmaktır. Karşı karşıya durmak yerine, yan yana durmak, en iyiye hep birlikte ulaşmak, faaliyet gösterdiğimiz ülke ve bölgeler hizmet etmektir.

POLİTİKAMIZ

Temizlik ve hijyen kimyasalları üretimi konusunda;

* Rekabetçi maliyet yaratmak,

* Çalışanların katılımını sağlamak,

* Süreçlerde verimlilik ve hız oluşturmak,

* Pazarın sunduğu imkanları değerlendirmek,

* Kaliteli ürün ve hizmet te sürekli gelişme, 
* Çalışanlarımız ve müşterilerimizin memnuniyetinin vazgeçilmez olduğunu bilmek,
* Yasal mevzuat, standartlar, müşteri ve diğer ilgili taraf şartlarına uymak,
* Çevreye ve insan sağlığına saygılı olmak,

Şirketimizin Kalite Politikamızdır.

Misyonumuz ; Üretmekte olduğumuz kimyasal, ekipman ve sistemlerin ; yüksek verimlilik ve düşük maliyet merkezli yapısı ile birlikte, doğa ve insan sağlığını koruyacak şekilde tasarlamak ve üretmektir.

Aynı zamanda, üretim yaptığımız ülkeler başta olmak üzere, ürünlerimizin kullanıldığı ülkeler ve bölgeler de kar hedefimizi en düşük seviyede tutmak, temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sanitasyon alanlarında yüksek katmadeğer sağlamaktır.

Vizyonumuz ;  Üretim yaptığımız ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerde; bizimle aynı faaliyeti yürüten girişimciler ile rakip olmak yerine, meslektaş olmaktır. Karşı karşıya durmak yerine, yanyana durmak, en iyiye hep birlikte ulaşmak, faaliyet gösterdiğimiz ülke ve bölgeler hizmet etmektir. 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve GMP Standartları ve tüm ilgili yasal mevzuat şartlarına uymak,

Kalitemiz ile ürün ve hizmet verimliliğimizi arttırmak için teknolojik gelişmeleri kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanımıyla yakından takip etmek ve uygulamak, ürün çeşitliliğini arttırarak pazarda büyümek,     

Personel temini konusunda seçici olmak ve personelimizi şirketimizin faaliyet alanlarında yetkin bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlayacak düzeyde eğitmek ve onlara ekip çalışmasını benimsetmek,

Müşterilerimizin gereksinimlerine paralel olarak yüksek standartlı kaliteli ürünleri, eksiksiz ve zamanında karşılayarak her zaman müşteri memnuniyetini sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemimizin devamlı uygunluğu için hedeflerimiz doğrultusunda gözden geçirilmesiyle sürekli iyileşmemizi sağlamaktır.

SANİTEK A.Ş olarak her türlü proses te önceliğimiz İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve KALİTE politikalarımız gözetmektir. Proseslerimizi yönetirken doğal kaynakları korumak, çıkacak atık miktarlarını minimuma indirmek, her türlü çevre kirliliğini   önlemek için gerekli önlemleri almak ve tüm çalışanları bu konuda bilinçlendirmek önceliğimizdir.

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek
  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak